zon

 

 

 

 

Visie

 

De wereld heeft een energietransitie nodig: energievoorziening geschoeid op geheel andere leest, milieuvriendelijk, en zonder toekomstige generaties op te zadelen met vrijwel onoplosbare problemen als klimaatverandering en uitputting van grondstoffen. Zo'n nieuwe energievoorziening moet gebaseerd zijn op duurzame bronnen, en zonnestroom (officieel: fotovoltaïsche zonne-energie) vormt er een vanzelfsprekend en essentieel onderdeel van. Zon is onze grootste bron van energie. Zon als middel om ons te verwarmen gebruiken we al zo lang de mens bestaat. Zon als middel om elektriciteit op te wekken pas sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. De zon als energie bron is gratis, de kosten zitten in het omzetten van zonnestralen in elektriciteit. Wereldwijd is zonnestroom de duurzame energiebron met het grootste potentieel. Ook in Nederland is het potentieel zeer groot, ongeveer gelijk aan het hele Nederlandse elektriciteitsverbruik, zelfs bij de verwachte doorgaande economische groei. Vanuit deze visie is Tulipower ontstaan.

 

Missie: Tulipower ontwikkelt industriële PV projecten op bedrijfsdaken.

 

Van ontwerp, naar realisatie, investering en langjarige exploitatie.

 

 

Het gehele traject in één hand; dat is Tulipower!

 

 

 

 

 

Energie transitie in Nederland:

 

In de transitie naar een duurzame samenleving en een duurzaam energieverbruik kunnen we er niet omheen: het zelf opwekken van energie en elektriciteit. Energie doelen, vastgelegd in het Energieakkoord moeten de transitie versnellen. Minimaal 20% duurzaam in 2020, door zelf opwekken of duurzaam inkopen.

 

Investeren in de toekomst:

 

De duurzame energie industrie is een van de snelst groeiende in de wereld. Klimaatdoelstellingen, tech- nologische ontwikkeling en een aantrekkelijk rendement versnellen deze ontwikkelingen nog verder.

Elektriciteit opwekken op uw bedrijfsdak:

 

Zonlicht omzetten in elektriciteit ofwel

Photovoltaïsche zonne-energie (PV) op uw bedrijfsdak. Het kán! Financieel, technisch en organisatorisch!